Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Biblioteki Publicznej w Siedlisku

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlisku oficjalnie istnieje od 1959 roku, mieściła się w małym pomieszczeniu przy sali wiejskiej na tzw.Dolnym Siedlisku. Księga inwentarzowa z pierwszymi wpisami została założona „15 stycznia 1958 roku”.Początkowo wypożyczony księgozbiór z Powiatowej i Miejskiej Bibliotki Publicznej z Nowej Soli, z punktu bibliotecznego w Pięknych Kątach ( a ten z biblioteki z Głogowa ) i z biblioteki wiejskiej w Bielawach( powstała w 1957 r) – na stanie ok 200 książek- prowadziła pani Barbara Kowalska ( zd Szymańska).

            W lutym 1959 roku kierownikiem został pan Feliks Nędzi, który przez 10 lat rozbudował księgozbiór do 3700 woluminów,przeniósł bibliotekę do budynku, gdzie mieści się obecnie Poczta Polska. Prowadzona dokumentacja mówi nam „współczesnym” o rodzaju prowadzonej intensywnej działalności kulturalno – oświatowej: szkolenia rolnicze, wykłady lekarza i weterynarza,spotkania z agronomem czy teatr amatorski i występy na dożynkach wiejskich.

Prowadzone były punkty biblioteczne w wioskach sołeckich i mniejszych, jak np.Wiankowo (obecnie Dębianka). Konkursy ph.:”Czy znasz trylogię?” „Czy znasz Pana Tadeusza?”  mówią o rozwijaniu się czytelnictwa na wsi. Biblioteka prowadziła w tym czasie małą świetlicę gdzie był jeden z pierwszych wtedy telewizorów na wsi. Dzięki niemu wielu przychodziło coś pooglądać, ale również wypożyczyć książkę.

            W latach 1969 – 76 biblioteką zrządzała pani Alina Sznajder, z wykształcenia nauczyciel, która dużo pracowała z dziećmi i młodzieżą,chętnie gromadziła i uczyła młodych ludzi na różnego rodzaju akademie i spotkania gminne z okazji świąt czy rocznic narodowych i okolicznościowych.

W 1973 roku wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich wystawiono „prawdziwą” sztukę Mikołaja  Gogola pt.: „Ożenek” w reżyserii p.B.Pietrzyk, z kostiumami wypożyczonymi z Teatru Lubuskiego.  

            Od  połowy 1976 roku biblioteką kieruje Regina Wygiera, bibliotekarz z wykształcenia, ale też z zamiłowania.W 1986r przeniesiono siedzibę do 3-izbowego lokalu po biurach PGR-u, a już w czerwcu 1988r biblioteka przeniosła się na 10 lat do Zamku,do budynku bramnego.

             Dopiero we wrześniu 1999 r przeniesiono ksiegozbiór do pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Kasztanowej 19 - gdzie mieści się do dzisiaj.

             Od 2005 roku Biblioteka Publiczna w Siedlisku jest Instytucją Kultury korzystającą z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w ciągu kilku lat wzbogaciła się o kilkaset pozycji poszukiwanych przez naszych czytelników.

            Obecnie w roku -Jubileuszowym- Biblioteka (łącznie z Filią w Bielawach) dysponuje ponad16 tysiącami książek dla wszystkich kategorii czytelników. Staramy się zaspokoić potrzeby uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, szkół średnich oraz  licznych studentów z naszej gminy.Rocznie obsługujemy ok.700 czytelników, wypożyczając bądź na miejscu czy na zewnątrz ponad 20 tysięcy woluminów.

            Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność kulturalno – oświatową , gdyż naszym zapleczem są uczniowie ZPO. Organizujemy przedstawienia teatralne na różne uroczystości dla kobiet czy seniorów z naszej gminy.Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi czy sołectwami,zwłaszcza z Gminną Komisją ds Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Problemom Alkoholowym- program ogólnopolski „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

            Biblioteka już 10 lat redaguje i  wydaje czasopismo gminne „Wieści z Siedliska” , gdzie zamieszczamy artykuły zachęcajace do czytelnictwa i propagujemy naszą gminną działalność na każdym polu, dbamy o interesy bibliotek z terenu gminy oraz pełnimy funkcję informacyjną dla naszych mieszkańców.

            Naszą Filią jest Biblioteka Publiczno-Szkolna w Bielawach, która jest naszą starszą siostrą, bo powstała w 1957 roku jako biblioteka wiejska.Od początku, przez 22 lata-opiekowała się nią pani Helena Swędrak.Po przejsciu na emeryturę zostawiła bibliotkę pani Helenie Czarneckiej, która kontunuowała „dzieło” swojej poprzedniczki. Życie kulturalno-oświatowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz szkolenia różnego rodzaju toczyły się oczywiście w bibliotece.Od 1991r do dziś pracuje tam pani Anna Lorenz nauczycielka ze Szkoły Podstawowej.